Case: Varma

Nepton digitalisoi työeläkeyhtiön prosesseja ja resurssien hallintaa

  • Varma on Suomen vakavaraisin työeläkehtiö
  • vastaa 860 000 henkilön työeläketurvasta
  • vuonna 2015 maksutulo oli 4,6 miljardia euroa
  • suurin yksityinen sijoittaja
  • sijoitusten arvo 42,4 miljardia (9/2016)

www.varma.fi


Käytetty ratkaisu:

nepton-pro-color-bg

 

Varmalla oli tarve digitalisoida työn ja resurssien hallintaansa. Kilpailutuksen lopputuloksena he valitsivat Neptonin

Varma etsi läpinäkyvää ja modernia kokonaisratkaisua työnajanhallintaansa. Varmalle tärkeä valintakriteeri oli myös toimittajan kyky kehittää palvelua aktiivisesti ja yhteistyössä heidän kanssaan.

Helppokäyttöinen Nepton PRO-pilvipalvelu

Mahdollistaa varmalaisille Internetiin yhteydessä olevilla päätelaiteilla helpot työaikakirjaukset ja niiden läpinäkyvän seurannan. Työtekijä näkee esimerkiksi omat työaikasaldonsa tai tehdyt ylityöt vaikkapa omalla kotisohvallaan älypuhelimen avulla. Läpinäkyvyys, oman työn hallinta ja suunniteltavuus ovat avainsanoja tehokkuuden kasvattamisessa sekä kiireen ja stressin vähentämisessä.

Nepton sähköistää prosesseja ja helpottaa esimiestyöskentelyä

Työaikahallinnan lisäksi palvelu sisältää työkaluja, joiden avulla tehostetaan mm. taloushallinnan prosesseja ja helpotetaan esimiestyöskentelyä. Työhön, palkanlaskentaan tai työpaikkaruokailuun liittyvät tiedot siirtyvät Neptonista suoraan pääjärjestelmiin, mikä helpottaa taloushallintoa ja vähentää virheitä.  Iso muutos on tapahtunut myös esimiestyöskentelyssä. Sähköisen hyväksymisen, resurssien seurannan sekä hallinnan helpottumisen johdosta esimiehillä on enemmän aikaa työn johtamiseen.