Nepton työajanseuranta tulkitsee käyttämänne työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden työajan. Ei manuaalista laskentaa eikä palkkalajien käsinkirjaamista. Tulkittu työaika voidaan siirtää automaattisesti eri palkanlaskennan järjestelmiin tai Exceliin.

Palkanlaskennan perusteet helposti

Työajanseurannan järjestelmään voidaan asettaa useita eri työehtosopimuksen laskentasääntöjä sekä yrityskohtaiset käytännöt. Järjestelmässä voi olla eri työajantulkinnan säännöt eri työntekijäryhmille samanaikaisesti. Ohjelma laskee automaattisesti halutun työehtosopimuksen mukaisesti päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset yhteenvedot. Työajanseuranta näyttää lisät ja palkan perusteet halutulta aikaväliltä päivä-, viikko-kuukausikohtaisesti omina riveinään. Laskentaan pystytään merkitsemään lisät, korotukset ja edut kuten ilta- ja yötyölisät ja paljon muuta.

 

Nepton automatisoi

  • Palkkalajit
  • Ylityöt
  • Lisät ja korotukset
  • Vuosilomat
  • Jaksotyöt
  • Paikalliset laskutavat
  • Tarvittaessa työajantulkinta useiden eri työehtosopimuksien mukaan eri työntekijäryhmille

palkanlaskenta-screenshot
Esimerkki työajan yhteenvedosta kun TES-tulkinta on otettu käyttöön. Työajanseuranta on laskenut automaattisesti työntekijän ylityöt ja työlisät käytössä olevien laskentasääntöjen mukaisesti.

 

 

Nepton-logo_black

Haluatko esittelyn TES-tulkinnasta?
Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!