Tietosuojaseloste

Johdanto

Saarni Nepton kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi. Tämä tietosuojaseloste kuvaa, kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja miten voit käyttää oikeuksiasi. Tietosuojaseloste on saatavilla nepton.fi verkkosivuillamme.

Yrityksen tiedot

Saarni Nepton tarjoaa ohjelmistoja sekä palveluja julkisille ja yksityisille asiakkaille Euroopassa. Pääkonttorimme sijaitsee Espoossa, ja toimintaamme säätelee EU:n tietosuojalainsäädäntö. Tietosuojavastaavamme valvoo tietosuojakäytäntöjemme noudattamista.

Tietosuojaselosteen soveltaminen

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Saarni Neptonin prosesseihin, verkkotunnuksiin, mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin. Sovellettavat palvelukuvaukset, tietosuojaselosteet ja erilliset tietojenkäsittelysopimukset tarkentavat sekä rajaavat tarvittaessa tietosuojan yksityiskohtia ja toimintatapoja kunkin palvelun sekä asiakkaan osalta.

Tietosuoja ja tietojen säilyttäminen

Yksityisyydensuoja on meille erittäin tärkeä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme vähintään EU tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Työntekijämme saavat säännöllistä tietosuojakoulutusta. Sovellettavat palvelukuvaukset liitteineen määrittävät tietosuojakäytäntöjemme yksityiskohdat ja toteutustavat. Kehitämme toimintaamme CSA CCM, ISO/IEC 27001, KATAKRI, OWASP ja VAHTI standardien mukaisesti. 

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen ilmoitettua käyttötarkoitusta ja lakisääteisten velvollisuuksien noudattamista varten. Poistamme rekistereissämme olevat vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot säännöllisesti.

Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla henkilö voidaan todennäköisesti yksilöidä ja tunnistaa. Tyypillisiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

 

Saarni Nepton rekisterinpitäjänä

Toimimme rekisterinpitäjänä, kun määritämme henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksen ja menetelmät. Olemme myös rekisterinpitäjä, kun keräämme sinusta henkilötietoja asiakkaana, mahdollisina asiakkaana, työnhakijana tai palvelun loppukäyttäjänä. Käsittelemme henkilötietoja muun muassa sopimusten täytäntöönpanemiseksi tai oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittely asiakkaiden puolesta

Palvelumme sisältävät asiakkaiden työntekijöiden ja muiden henkilöiden tietojen käsittelyä. Tällöin asiakas määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja on rekisterinpitäjä, kun taas Saarni Nepton toimii henkilötietojen käsittelijänä. Asiakas määrittää ja on vastuussa henkilötietojen käsittelyn oikeudellisista perusteista. Asiakkaan on myös noudatettava rekisterinpitäjää koskevaa rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

 

Alihankkijat ja tietojen siirto

Voimme käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Tällöin voimme siirtää henkilötietoja myös EU:n ulkopuolelle. Alihankkijoita käytettäessä Saarni Nepton solmii tietojenkäsittelysopimuksen alihankkijoiden kanssa. Varmistamme kansainvälisten siirtojen oikeuspohjan esimerkiksi EU:n mallisopimuslausekkeiden avulla. Saarni Neptonin palveluita koskevat tarkemmat ja usein rajoittavammat ehdot, jotka ovat nähtävillä sovellettavissa palvelukuvauksissa.

Markkinointiviestintä

Noudatamme markkinointiviestinnän osalta Saarni Cloud emoyhtiön määrittämiä periaatteita ja käytäntöjä. Konsernimme eri liiketoimintojen asiakkaista, mahdollisista asiakkaista ja näiden yhteyshenkilöistä ylläpidetään rekisteriä. Rekisterin sisältö on rajattu vain sellaisiin organisaatioihin ja henkilöihin, joiden arvioidaan olevan kiinnostuneita konsernimme tai ekosysteemikumppaniemme tarjoamista palveluista. Rekisterissä oleville tahoille voidaan konsernin, konsernin eri liiketoimintojen tai ekosysteemikumppaniemme toimesta lähettää kohdennettua markkinointiviestintää. Kunkin markkinointiviestin tai uutiskirjeen lopussa on ohjeet markkinointiviestinnän suostumuksen peruuttamiseksi.

Oikeutesi

Sinulla on kaikki EU:n yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset oikeudet. Voit esimerkiksi pyytää tiivistelmää henkilötiedoistasi, pyytää oikaisua virheellisiin henkilötietoihin ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaselosteen hyväksyminen

Älä käytä Saarni Neptonin sivuja tai palveluja, mikäli et hyväksy Saarni Neptonin tietosuojaselostetta ja tämän puitteissa tekemäämme henkilötietojen käsittelyä.

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja luopua markkinointiviestinnän vastaanottamisesta. Uutiskirjeiden lopussa on ohjeet suostumuksen peruuttamiseen. Edellisestä huolimatta voit silti saada Saarni Neptonilta ja luotettujen palveluiden toimittajiltamme hallinnollista viestintää, kuten tilisi hallinnointiin ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä ilmoituksia.

Tietosuojaselosteen muutokset

Muutokset tietosuojaselosteeseen julkaistaan tällä sivulla uuden päiväyksen kanssa. Voimme tarvittaessa ilmoittaa muutoksesta tämän lisäksi myös esimerkiksi uutiskirjeellä tai sosiaalisen median kanavissa.

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tietosuojaselosteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä dpo@nepton.com sähköpostin kautta. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen Saarni Nepton Oy, Data Protection Officer, Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo, Finland. 

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 27. helmikuuta 2024.