Tietosuojaseloste

Nepton kunnioittaa yksityisyyttäsi kaikessa toiminnassaan. Tämä tietosuojaseloste määrittää oikeutesi ja sitoumuksemme henkilötietojen suojaamiseen.

Nepton toimittaa ohjelmistoja ja palveluja julkisille sekä yksityisille asiakkaille Euroopassa. Yrityksen pääkonttori on Espoossa ja yritykseen sovelletaan EU yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat tärkeät päätökset tehdään yrityksessä korkealla tasolla. Tietosuojaa valvoo yrityksen tietosuojavastaava.

Tämä tietosuojaseloste on saatavilla nepton.fi verkkosivuilla.

 

Laajuus ja hyväksyminen

Nepton tietosuojaselostetta sovelletaan yrityksen kaikkiin prosesseihin, verkkotunnuksiin, mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin. Palvelukuvaus ja erilliset tietojenkäsittelysopimukset tarkentavat tarvittaessa tietosuojan yksityiskohtia ja toimintatapoja kunkin asiakkaan osalta.

Tietosuojaseloste kuvaa Neptonin suorittaman henkilötietojen käsittelyn, kun Nepton on rekisterinpitäjä ja määrittää tietojen käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät. Tietosuojaseloste kuvaa lisäksi myös Neptonin asiakkaidensa puolesta ja ohjeistamana tekemän henkilötietojen käsittelyn, kun asiakas on rekisterinpitäjä ja Nepton on henkilötietojen käsittelijä.

Henkilötiedot ovat tietoja tai tietoryhmiä, joiden avulla henkilö voidaan todennäköisesti yksilöidä ja tunnistaa. Tyypillisiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietojasi käsitellään, kun palvelemme asiakkaitamme tai arvioimme mahdollisuuksiasi työnhakijana.
Älä käytä Neptonin sivuja tai palveluja, mikäli et hyväksy Nepton tietosuojaselostetta ja tämän puitteissa tekemäämme henkilötietojen käsittelyä.

 

Kenen tietoja käsittelemme

Nepton käsittelee yhteyshenkilöiden, palvelun käyttäjien, mahdollisten uusien asiakkaiden, kumppaneiden ja työnhakijoiden henkilötietoja, jotka ottavat meihin yhteyttä. Tätä kuvaava seloste löytyy rekisterinpitäjä -luvusta.

Nepton käsittelee myös asiakkaidemme hallinnoimien loppuasiakkaiden ja työntekijöiden tietoja, joiden rekisterinpitäjinä asiakkaamme ovat. Tätä kuvaava seloste löytyy henkilötietojen käsittelijä -luvusta.

 

Nepton rekisterinpitäjänä

Nepton toimii rekisterinpitäjänä silloin, kun määritämme henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksen ja menetelmät. Olemme myös rekisterinpitäjä, kun keräämme sinusta henkilötietoja asiakkaana, työnhakijana, palvelun loppukäyttäjänä tai mahdollisena asiakkaana. Käsittelemme henkilötietoja muun muassa sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai oikeutetun edun perusteella

 

Oikeutesi

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja luopua markkinointiviestinnän vastaanottamisesta. Uutiskirjeiden lopussa on ohjeet suostumuksen peruuttamiseen. Edellisestä huolimatta voit silti saada Neptonilta hallinnollista viestintää, kuten tilisi hallinnointiin ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä ilmoituksia.

Sinulla on kaikki EU yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset perusoikeudet. Voit esimerkiksi pyytää tiivistelmää käsittelemistämme henkilötiedoistasi, pyytää oikaisua virheellisiin henkilötietoihin, vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja valittaa henkilötietojen käsittelystä. Lähetä näitä koskevat pyyntösi dpo@nepton.com osoitteeseen.

 

Tietosuoja ja tietojen säilyttäminen

Yksityisyydensuoja on meille erittäin tärkeä asia. Noudatamme kaikessa toiminnassamme vähintään EU yksityisyydensuojan tasoa. Työntekijöidemme tietosuojakoulutus on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Nepton palvelukuvaus liitteineen määrittää tietosuojan tarkemmat yksityiskohdat ja toteutuksen menetelmät palvelua käyttäville asiakkaillemme. Toimintamme kannalta oleellisimmat tavoiteltavat ohjestandardit ovat ISO/IEC 27001, KATAKRI, OWASP ja VAHTI.

Nepton säilyttää henkilötietojasi ainoastaan kun se on tarpeen ilmoitettua käyttötarkoitusta varten, ottaen huomioon lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisen ja tiedusteluihin vastaamisen sekä ongelmien ratkaisemiseen liittyvät tarpeet. Voimme säilyttää henkilötietojasi kohtuullisen ajan myös sen jälkeen, kun kanssakäyminen sinun ja Neptonin välillä on päättynyt. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.

 

Nepton henkilötietojen käsittelijänä

Nepton palvelu sisältää asiakkaiden työntekijöiden ja muiden henkilöiden tietojen käsittelyä. Asiakkaamme määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, jolloin asiakas on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Nepton henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän Neptonin välillä on aina voimassa vähintään palvelukuvauksen mukainen tietojenkäsittelysopimus. Asiakas määrittää ja on vastuussa henkilötietojen käsittelyn oikeudellisista perusteista. Asiakkaan on myös noudatettava rekisterinpitäjää koskevaa rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

Nepton noudattaa aina henkilötietojen käsittelijöihin sovellettavia tietosuojalakeja.

 

Alihankkijat ja tietojen vienti

Nepton voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Tähän liittyen Nepton voi viedä sinun tai asiakkaidensa tietoja myös EU:n ulkopuolelle. Alihankkijoita käytettäessä Nepton solmii tietojenkäsittelysopimuksen alihankkijoiden kanssa. Mikäli alihankkijat sijaitsevat EU:n ulkopuolella, varmistamme kansainvälisten siirtojen oikeuspohjan esimerkiksi EU mallisopimuslausekkeiden avulla.
Nepton palvelua koskevat tarkemmat ehdot, jotka ovat nähtävillä palvelukuvauksessa.

 

Tietosuojaselosteen muutokset

Muutokset tietosuojaselosteeseen julkaistaan tällä sivulla uuden päiväyksen kanssa. Voimme tarvittaessa ilmoittaa muutoksesta tämän lisäksi myös esimerkiksi uutiskirjeellä tai sosiaalisen median kanavissa.

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 24. maaliskuuta 2021

 

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tietosuojaselosteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä dpo@nepton.com sähköpostin kautta. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen Nepton Oy, Data Protection Officer, Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo, Finland.

Pyyntösi ja valituksesi käsitellään aina luottamuksellisina ja mahdollisimman nopeassa aikataulussa.