Tietosuojaseloste

Saarni Nepton kunnioittaa yksityisyyttäsi kaikessa toiminnassaan. Tämä tietosuojaseloste määrittää oikeutesi ja sitoumuksemme henkilötietojen suojaamiseen.

Saarni Nepton toimittaa ohjelmistoja ja palveluja julkisille sekä yksityisille asiakkaille Euroopassa. Yrityksen pääkonttori on Espoossa ja yritykseen sovelletaan EU yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat tärkeät päätökset tehdään yrityksessä korkealla tasolla. Tietosuojaa valvoo yrityksen tietosuojavastaava.

Tämä tietosuojaseloste on saatavilla nepton.fi verkkosivuilla.

 

Laajuus ja hyväksyminen

Saarni Nepton tietosuojaselostetta sovelletaan yrityksen kaikkiin prosesseihin, verkkotunnuksiin, mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin. Palvelukuvaus, tietojenkäsittelysopimus ja asiakaskohtaiset tietojenkäsittelysopimukset määrittävät kunkin asiakkaan tietosuojan periaatteet.

Tietosuojaseloste kuvaa Saarni Neptonin suorittaman henkilötietojen käsittelyn, kun Saarni Nepton on rekisterinpitäjä ja määrittää tietojen käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät. Tietosuojaseloste kuvaa lisäksi myös Saarni Neptonin asiakkaidensa puolesta ja ohjeistamana tekemän henkilötietojen käsittelyn, kun asiakas on rekisterinpitäjä ja Saarni Nepton on henkilötietojen käsittelijä.

Henkilötiedot ovat tietoja tai tietoryhmiä, joiden avulla henkilö voidaan todennäköisesti yksilöidä ja tunnistaa. Tyypillisiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietojasi käsitellään, kun palvelemme asiakkaitamme tai arvioimme mahdollisuuksiasi työnhakijana.
Älä käytä Saarni Neptonin sivuja tai palveluja, mikäli et hyväksy Saarni Nepton tietosuojaselostetta ja tämän puitteissa tekemäämme henkilötietojen käsittelyä.

 

Kenen tietoja käsittelemme

Saarni Nepton käsittelee yhteyshenkilöiden, palvelun käyttäjien, asiakkaiden, kumppaneiden ja työnhakijoiden henkilötietoja, jotka ottavat meihin yhteyttä. Tätä kuvaava seloste löytyy “Saarni Nepton rekisterinpitäjänä” -otsikon alta.

Saarni Nepton käsittelee myös asiakkaidemme hallinnoimien loppuasiakkaiden ja työntekijöiden tietoja, joiden rekisterinpitäjinä asiakkaamme ovat. Tätä kuvaava seloste löytyy “Henkilötietojen käsittely Nepton-palvelussa” -otsikon alta.

 

Saarni Nepton rekisterinpitäjänä

Saarni Nepton toimii rekisterinpitäjänä silloin, kun määritämme henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksen ja menetelmät. Olemme myös rekisterinpitäjä, kun keräämme sinusta henkilötietoja asiakkaana, työnhakijana, palvelun loppukäyttäjänä tai mahdollisena asiakkaana. Käsittelemme henkilötietoja muun muassa sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai oikeutetun edun perusteella


Henkilötietojen käsittely Nepton-palvelussa

Nepton-palvelu sisältää asiakkaiden työntekijöiden tai muiden asiakkaan määrittämien henkilöiden tietojen käsittelyä. Asiakkaat määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, jolloin asiakas on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Saarni Nepton henkilötietojen käsittelijä. Asiakkaalla on oltava oikeudelliset perusteet kerätä ja käsitellä henkilötietoja. Asiakkaan on noudatettava rekisterinpitäjää koskevaa rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

Nepton-palvelua koskee erillinen tietojenkäsittelysopimus. Voit pyytää tämän sopimuksen Nepton-palvelun toimittajaltasi.

Saarni Nepton noudattaa aina henkilötietojen käsittelijöihin sovellettavia tietosuojalakeja.

  

Oikeutesi

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja luopua markkinointiviestinnän vastaanottamisesta. Uutiskirjeiden lopussa on ohjeet suostumuksen peruuttamiseen. Edellisestä huolimatta voit silti saada Saarni Neptonilta hallinnollista viestintää, kuten tilisi hallinnointiin ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä ilmoituksia.

Sinulla on kaikki EU yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset perusoikeudet. Voit esimerkiksi pyytää tiivistelmää käsittelemistämme henkilötiedoistasi, pyytää oikaisua virheellisiin henkilötietoihin, vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja valittaa henkilötietojen käsittelystä. Lähetä näitä koskevat pyyntösi dpo@nepton.com osoitteeseen.

 

Tietosuoja ja tietojen säilyttäminen

Yksityisyydensuoja on meille erittäin tärkeä asia. Noudatamme kaikessa toiminnassamme vähintään EU yksityisyydensuojan tasoa. Työntekijöidemme tietosuojakoulutus on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Nepton palvelukuvaus ja tietojenkäsittelysopimus liitteineen määrittävät tietosuojan tarkemmat yksityiskohdat ja toteutuksen menetelmät palvelua käyttäville asiakkaillemme. Toimintamme kannalta oleellisimmat tavoiteltavat ohjestandardit ovat ISO/IEC 27001, KATAKRI, OWASP ja VAHTI.

Saarni Nepton säilyttää henkilötietojasi ainoastaan kun se on tarpeen ilmoitettua käyttötarkoitusta varten, ottaen huomioon lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisen ja tiedusteluihin vastaamisen sekä ongelmien ratkaisemiseen liittyvät tarpeet. Voimme säilyttää henkilötietojasi kohtuullisen ajan myös sen jälkeen, kun kanssakäyminen sinun ja Saarni Neptonin välillä on päättynyt. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.


Alikäsittelijät ja tietojen vienti

Saarni Nepton voi käyttää henkilötietojen alikäsittelijöitä. Näiden alikäsittelijöiden ja Saarni Neptonin välillä on voimassa erilliset tietojenkäsittelysopimukset.

Nepton-palvelua koskee erillinen tietojenkäsittelysopimus. Voit pyytää tämän sopimuksen Nepton-palvelun toimittajaltasi.

Muilta osin Saarni Nepton voi hyödyntää myös EU/ETA ulkopuolella sijaitsevia alikäsittelijöitä. Varmistamme kansainvälisten siirtojen oikeuspohjan esimerkiksi EU mallisopimuslausekkeiden avulla.

 

Tietosuojaselosteen muutokset

Muutokset tietosuojaselosteeseen julkaistaan tällä sivulla uuden päiväyksen kanssa. Voimme tarvittaessa ilmoittaa muutoksesta tämän lisäksi myös esimerkiksi uutiskirjeellä tai sosiaalisen median kanavissa.

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 4. heinäkuuta 2023

 

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tietosuojaselosteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä dpo@nepton.com sähköpostin kautta. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen Saarni Nepton Oy, Data Protection Officer, Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo, Finland.

Pyyntösi käsitellään luottamuksellisesti ja mahdollisimman nopeassa aikataulussa.