Päivittyvä tilasto etätyön ja kokonaistyön määrästä koronakriisin aikana

Tilastoissa huomioitu Neptonin käyttäjien etätyön määrä sekä työn kokonaismäärä viikon 20 loppuun mennessä. Dataa on kerätty lähes 400 yrityksen ja 50 000 työntekijän todellisista työaikakirjauksista.


Koronakriisin puhjettua aloimme tutkia sen vaikutuksia etätyöhön sekä työn kokonaismäärään. Asiakkaissamme etätöiden määrä kasvoi jo viikkoa ennen poikkeusolojen julistamista yli 70 % normaaliin tasoon nähden. Heti allituksen ilmoittamien poikkeustoimien jälkeisellä viikolla (vko 12) etätöiden määrä kasvoi 542 % normaaliin viikkoon verrattuna ja viikolla 14 kasvu normaaliaikaan verrattuna oli jo 689 %. Pääsiäis- ja vappuviikoilla oli selkeä pudotus kuten kokonaistyön määrässäkin – etätyön osuus tehdystä työstä on kuitenkin pysynyt jo pitkään samalla tasolla. Vapun jälkeisillä viikoilla on palattu jälleen selvästi suurempaan etätyön määrään.

etätyön määrä - nepton työajanseuranta

 

Viikko Muutos Lisähuomiot
vko 3 0 %
vko 4 2 % Wuhan eristetään
vko 5 1 %
vko 6 1 %
vko 7 1 %
vko 8 0 % Hiihtoloma
vko 9 -4 % Hiihtoloma
vko 10 11 % Hiihtoloma
vko 11 72 % Suomen erityistoimet alkavat
vko 12 542 % Valmiuslaki käyttöön
vko 13 656 % Uusimaa eristetään
vko 14 689 % Ravintolat suljetaan
vko 15 483 % Pääsiäisviikko
vko 16 499 % Uudenmaan eristys päättyy, pääsiäismaanantai
vko 17 653 %
vko 18 462 % Vappu
vko 19 653 %
vko 20 623 %

 

Etätyön osuus tehdyn työn kokonaismäärästä on Neptonin asiakkaissa on ollut viime viikkoina noin 30 % kun se normaalisti on ollut alle 5 % kokonaistyön määrästä.

etätyö osuus kokonaistyöstä - nepton työajanseuranta

 

 

Tehdyn työn kokonaismäärässä on tapahtunut suuri muutos verrattuna hiihtolomia edeltävään aikaan. Tämä voi kertoa mm. siitä, että työntekijät ja työnantajat ovat voineet sopia nopeasti työajan joustoista tällaisessa poikkeuksellisessakin tilanteessa. Lisäksi työn määrässä näkyvät suuret pudotukset pääsiäisen ja vapun aikoina, joiden yhteydessä on pidetty myös paljon lomia.

kokonaistyön määrä - nepton työajanseuranta

 

Etätyön lisääntyminen vaatii tiedolla johtamista

Koronaviruksen aiheuttaman pakkotilanteen edessä monessa yrityksessä vasta opetellaan etätyön kulttuuria. Oikeat työkalut sekä ajantasaisella tiedolla johtaminen lisäävät organisaation joustavuutta ja työn tuottavuutta.

Nepton Työajanseurannalla on yhteensä noin 500 asiakasyritystä ja 80  000 käyttäjää. Palveluamme käyttävät kaikki henkilöstöryhmät työntekijöistä ylempiin toimihenkilöihin. Meillä on ainutlaatuinen reaaliaikainen näkymä suomalaisten yritysten työajan käyttöön.

Työajanhallinta ja tiedolla johtaminen

Moderneissa työajanseurannan ratkaisuissa on mahdollista hyödyntää työstä ja työn kohdistamisesta kerättyä tietoa johtamisen välineenä. Erityisesti erilaisissa poikkeustilanteissa data auttaa ymmärtämään liiketoiminnan kykyä muutoksiin.

On todennäköistä, että koronaviruksen aiheuttama siirtyminen etätöihin jättää pysyvät jäljet työkulttuuriin ja kaikkien etätyötä edistävien digitaalisten ratkaisujen tarve lisääntyy.

Oikein toteutettu työajanhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen. Kun organisaatiossa tiedetään reaaliaikaisesti missä, milloin ja minkä parissa työntekijät työskentelevät, voidaan etätyötä – ja kaikkea muutakin työtä – suunnitella ja hallinnoida tehokkaasti.

Lisätietoja Nepton Oy:n perustajalta ja toimitusjohtajalta Jukka Kivistöltä, puh. 09 4177 0711, jukka.kivisto@nepton.fi


Oletko jo asiakkaamme, mutta et seuraa vielä etätyötä?

Etkö ole vielä Neptonin käyttäjä? Lue miten työajanseurantamme toimii


Tiedätkö mikä on joustotyö ja työaikapankki?

Uudessa työaikalaissa on joustotyön määritelmä. Sen piiriin kuuluu ajasta ja paikasta riippumaton työnteko. Lisäksi mm. normaaliin työaikaan liitetyt liukumat voidaan nyt irrottaa perustyöajasta esimerkiksi illalla toteutettavaksi työajaksi. Myös etätyö sekä työaikapankki kuuluvat uuden lain piiriin. Lue artikkelimme työaikalain tuomista muutoksista täällä >>