Webinaaritallenne: Parempaa työkykyjohtamista HR- ja työaikatiedon avulla

Neptonin ja Sympan integraatio Kuntien Tieralle yhdistää työaika- ja poissaolotiedot sekä kaiken HR master datan. Katso tallenne webinaarista, jossa kerrotaan miten modernien pilvipalvelujen avulla voi hallinnoida ja hyödyntää dataa niin työkykyjohtamisessa kuin kaikessa liiketoimintajohtamisessa.


Case Kuntien Tiera
🔸 Kokemuksia työkykyjohtamisen työkaluista
🔸 Henkilöstöhallinnon pilvipalvelut tiedolla johtamisessa
🔸 Käytännön kokemukset järjestelmistä ja integraatiosta

Työaikojen hallinnan merkitys työkykyjohtamisessa
🔸 Uuden työaikalain asettamat vaatimukset
🔸 Kerätyn tiedon laadullistaminen ja hyödyntäminen
🔸 Tiedon läpinäkyvyys ja kirjaamisen parhaat käytännöt

HR-data ja työkykyjohtaminen
🔸 Kartoitus – missä lähteissä relevanttia dataa työkykyjohtamiseen
🔸 Kuka hyödyntää datasta saatua tietoa ja missä kontekstissa
🔸 Miten tehdään asiat datan käyttäjille mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi


Voit lukea Kuntien Tieralle tehdystä integraatiosta lisää täällä >>