Etätyön johtaminen ja työhyvinvointi

Etätyön osuus tehdystä työstä on lisääntynyt koronakriisin myötä moninkertaiseksi, mutta on todennäköistä että muutokset työkulttuurissa jäävät pysyviksi epidemian jälkeenkin. Työsuhdejuridista asiantuntijapalvelua sekä esimiesvalmennuksia tuottavan HR Legal Services Oy:n Jenni Pitkäsen mukaan etätyö on arkipäivää monissa sellaisissakin työtehtävissä, joissa se ei aiemmin tuntunut olevan edes mahdollista.

– Muutoksesta on seurannut paljon hyvää. Arjessa on säästynyt työmatkoihin käytettyä aikaa, jonka kukin on voinut käyttää itselleen sopivalla tavalla, kertoo johtamiseen ja työhyvinvointiin erikoistunut HR-asiantuntija Jenni Pitkänen.

Kaikille etätyöarki ei ole kuitenkaan tarkoittanut uusia mahdollisuuksia ja pieniä arjen iloja. Työnteko yksin on joillekin olla raskasta, ja toisaalta epävarmuus niin terveydentilasta kuin taloudellisesta turvallisuudesta voivat painaa mieltä.

Esimiestyön uudet haasteet

Johtamisen tärkeimpiä osa-alueita ovat selkeät, realistiset tavoitteet sekä avoimuus ja luottamus. Näiden tekijöiden merkitys korostuu entisestään kun emme ole fyysisesti läsnä.

– Etätyössäkin tulokset puhuvat puolestaan, mutta kun esimies ja työntekijä ovat eri paikoissa se vaatii keskinäistä luottamusta, Jenni Pitkänen kuvailee. Luottamusta rakentaa mahdollisuus tietojen vaihtoon, osaaminen, avoimuus, sanansa pitäminen ja myös aikomukset – ajavatko ihmiset omaa vai yhteistä etua?

Sovitut toimintatavat niin kahdenkeskiselle kuin tiimin yhteiselle vuorovaikutukselle mahdollistavat yhteisen tehtävän pysymisen kirkkaana mielessä sekä ajatusten ja ideoiden työstämisen. Avoimuus ja luottamus puolestaan antavat työntekijälle vapauden rakentaa työpäivä itselle sopivaksi ja motivoivaksi.

– Kun työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan, antaa se hänelle avaimet oman työn suunnitteluun.

Itsensä johtaminen ja palautuminen avainasemassa

Etätyössä itsensä johtamisen taidot nousevat entistä merkittävämpään rooliin. Parhaimmillaan etätyö luo erinomaiset puitteet flow-tilaan pääsemiseen, jossa työt luistavat häiriöttömässä keskittyneisyyden tilassa. Toisaalta tutkimusten mukaan työikäisten palautuminen ei ole riittävää ja työuupumus on yleisempää kuin koskaan. Tässä todellisuudessa etätyö voi olla uhka, mutta myös mahdollisuus.

– On utopistista ajatella, että päivästä toiseen aivomme voisivat toimia tehokkaasti tuntikaupalla ilman taukoja. Flow-tilan edellytys on, että päivissä on myös taukoja, palautumista, energiaa ja liikettä, toisin sanoen riittävästi palautumista aivoille, mielelle ja keholle, Jenni Pitkänen sanoo.

Tarvitaan sekä hyvää esimiestyötä että itsensä johtamista, jotta etätyö voi olla tehokasta hyvinvoinnista tinkimättä.

Työajanseuranta ajanhallinnan apuna

Etätyö on tuonut työelämän ja muun elämän paljon lähemmäksi toisiansa. Yksi isoimmista haasteista on ajanhallinta kun kotona joutuu ottamaan huomioon paljon muitakin asioita kuin varsinaiseen työhön liittyviä. Toisaalta se mahdollistaa erilaisten asioiden tekemisen juuri itselle sopivana aikana ja sopivassa vireystasossa.

– Tosi tärkeää olisi tuntea oma ”prime time” eli milloin on itselle parhaat ajat tehdä vaativimpia tehtäviä, milloin taas hoitaa niitä helppoja rutiineja. Toisaalta ajanhallintaa on riittävä lepo ja riittävä uni – unenpuute kaataa kaikki muut hyvinvoinnin dominopalikat, Jenni Pitkänen muistuttaa.

Viime aikoina erilaisten sähköisten työkalujen ja pilvipalveluiden kysyntä on lisääntynyt huomattavasti. Tämä on huomattu myös Neptonissa, jonka palvelut kuten HR-ratkaisu, työvuorosuunnittelu ja erityisesti etätyön ja liikkuvan työn tarpeisiin kehitettu vakioitu versio työajanseurannasta ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Helppokäyttöinen ja kattava työajanseuranta auttaa rakentamaan työpäivän sopivista osista ja mahdollistaa töiden tekemisen itselle sopivina aikoina.


Jenni Pitkäsen vinkit palautumiseen työpäivän aikana:

• Vaihtele työskentelyasentoa, muutat myös ajatteluasi
• Pidä taukoja vähintään 60-90 min välein tai käytä ajanhallintatekniikoita
• Pidä lisäksi mikrotaukoja, jo 30 sekunnin hengittely riittää
• Huolehdi riittävästä vedenjuonnista ja energiansaannista
• Huolehdi sekä mentaalisesta että fysiologisesta palautumisesta
• Hengitä!Artikkelissa on haastateltu HR Legal Services Oy:n Jenni Pitkästä. Jenni on kokenut HR-ammattilainen, joka on kiinnostunut erityisesti johtamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Vapaa-ajallaan Jenni toimii joogaopettajana, joten hän tuntee hyvin myös erilaiset palautumiseen ja mielenhallintaan liittyvät tekniikat.


Sopisiko vakioitu, nopeasti käyttöönotettava työajanseuranta myös sinun yrityksellesi? Lue lisää aiheesta

Lisää lukemista

Saarni Nepton tuo palkanlaskentaohjelmiston osaksi palvelukokonaisuuttaan

Työajanseurannastaan tunnettu Saarni Nepton on tuonut palkanlaskennan osaksi henkilöstöhallinnon SaaS-palveluaan. Nepton yhdistää jatkossa kaikki työsuhteisiin, vuorosuunnitteluun, työaikaan, palkanlaskentaan, henkilöstökyselyihin ja perehdyttämiseen liittyvät toiminnot yhteen helppokäyttöiseen pilvipalveluun.

Webinaari: Nepton Palkat -palvelun lanseeraus

Manuaalinen työ ja virheet vähenevät palkanlaskennasta Nepton Palkat -palvelulla. Katso tallenne palvelun lanseerauksen webinaarista.

Abloy Flexim Pro on nyt Nepton Flexim Pro

Abloy Flexim Pro:n tuotenimi on jatkossa Nepton Flexim Pro. Nepton Flexim Pro on uusin saatavilla oleva versio Flexim-asiakkaille.

Webinaari: Työajanseuranta – miksi ja miten se kannattaa uudistaa?

Useampi markkinoilla oleva työajanseurannan ratkaisu lähestyy käyttöajan loppua ja tämä herättää kysymyksiä uuden järjestelmän valinnasta sekä siirtymäprosessista. Tämä webinaari tarjoaa …