Ketterä osaamisen kehittäminen digitaalisessa oppimisympäristössä

Osaava henkilöstö on tärkeä menestystekijä liiketoiminnan kannalta. Joustava ja tarpeiden mukaan muotoutuva osaamisen kehittämisen prosessi toimii tehokkaasti ketterän oppimisympäristön avulla. Tarvitaan oikea-aikaista osaamisen hankkimista, laadukasta sisältöä, erilaisia oppimisen menetelmiä ja mahdollisuuksia.

Tehokas henkilöstön osaamisen kehittäminen lähtee organisaation strategiasta. Oppiminen on jatkuvaa muutosta, jota johtamalla luodaan kestävää osaamispohjaa sekä valmiuksia vastata entistä joustavammin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Organisaation kannalta erityisen tärkeitä ovat strategiset osaamiset, mutta yksilön kannalta olennaista on myös osaamisen kehittäminen oman työn ja urapolun kannalta.

Organisaatiotason lisäksi tarvitaan näkymä myös tiimi- ja yksilötasolle, jotta voidaan tarkastella ja kehittää kokonaisuutta. Taitojen ja osaamisten tunnistamisen tärkeys korostuu, jotta voidaan suunnata eteenpäin. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Mikä on organisaation ydinosaamista?
  • Mitkä ovat tarvittavat osaamiset ja osaamistasot työtehtävätasolla, tiimeissä ja koko organisaatiossa?
  • Mitä tavoitellaan ja mitä osaamista tavoitteet edellyttävät?
  • Mitä osaamista ja taitoja on?
  • Mitä osaamiskartoituksia tarvitaan?

Kun nykytilanne ja tavoitteet tiedetään, voidaan muodostaa oppimis- ja/tai osaamispolku, jonka avulla hankitaan tarvittava osaaminen ja taidot. Oppimis- ja osaamispolkujen adaptiivisuus tukee erilaisia tarpeita ja lähestymistapoja: voidaan esimerkiksi tarjota tarvelähtöisesti laajempia ja tuetumpia oppimismuotoja tai ohituskaista suoraan vaativampiin sisältöihin – ja toisaalta moni oppija voi tietyissä tilanteissa hyötyä yhteisöllisestä oppimisesta, yhteisen ja oman osaamisen kehittämisestä samaan aikaan.

Omaa ja kumppanien sisältöä osaamisen varmistamiseen

Miten motivoidaan ja sitoutetaan organisaatio, tiimit ja yksilöt jatkuvaan oppimiseen, kehittämään osaamista tavoitteiden mukaisesti? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta tai ratkaisua, vaan avaimet löytyvät yhteisön, tiimien ja yksilöiden tuntemuksesta sekä oppimissisältöjen ja oppimis- sekä osaamispolkujen toteutuksista. Sisällöt ja menetelmät ovat keskiössä, kun suunnitellaan ja toteutetaan koukuttavaa oppimiskokonaisuutta.

Kaikkea ei tässäkään kohdin tarvitse tuottaa ja toteuttaa aina itse, vaan joskus voi olla järkevää tehdä yhteistyötä ja hyödyntää kumppanien osaamista. Tulevaisuudessa osaamisen kehittäminen ja oppiminen on entistä verkostoituneempaa, joten nyt on mainio aika ottaa startti uuteen suuntaan ja lähteä virittämään yhteistyöpolkuja eteenpäin. Mahdollisuuksia on laajasti aina oppimateriaalien välittämisestä eri muodoissa oppimisympäristöjen ja järjestelmien sujuviin kytköksiin. Tärkeää tässäkin kohdin on jälleen käyttökokemuksen pohtiminen: miten oppimiskokemus on oppijalle mahdollisimman motivoiva, helppo ja mutkaton.

Saumattomat prosessit osaavan organisaation mahdollistajana

Organisaation kehittämispolku, joka huomioi osaamisen avaa tietä eteenpäin strategisesta näkökulmasta koko organisaation ja tiimien tasolla. Tietyn henkilön oma kehittämispolku pohjautuu organisaation ja tiimin polkuun, mutta huomioi toisaalta henkilön omat lähtökohdat, vahvuudet ja tavoitteet. Osaamisen kehittämisen prosessin avulla tuetaan myös mm. työhyvinvointia sekä motivaatiota ja työhön sitoutumista. Mahdollisuus kehittyä ja kehittää on myös erinomainen rekrytointivaltti!

Organisaation kokonaisarkkitehtuurin on tärkeä tukea myös osaamisen kehittämisen prosessia ja toisaalta yhdistää se muihin prosesseihin niin toiminnan, järjestelmien kuin tiedonhallinnan tasolla, ja tarjota näin konkreettisia työvälineitä johtamisen tueksi. Näin teknologiset ratkaisut ja järjestelmät tukevat tehokkaasti liiketoiminnan tavoitteita. Esimerkiksi:

Myös prosesseja on säännöllisesti hyvä arvioida ja kehittää eteenpäin, muotoilla tarvelähtöisesti. Oppimisympäristö on ratkaisu, joka kehittyy organisaation tarpeiden mukana. Asiakkaamme ovat tärkeitä kehittämiskumppaneita, joiden näkemykset ja tavoitteet ovat tärkeä näkökulma Priima-oppimisympäristöratkaisun kehittämisessä eteenpäin. Oppiminen ja osaamisen kehittäminen on tarvelähtöistä, mutta tavoitteet voivat vaihdella nopeastikin liiketoimintaympäristön muuttuessa – mutkaton oppimisympäristö elää joustavasti mukana tässä muutoksessa.

Kirjoittajina Saarni Learningin toimitusjohtaja Tuomas Kuusivaara sekä asiakasmenestyspäällikkö Henna-Riikka Ahvenjärvi.


Saarni Nepton ja Saarni Learning kehittävät yhdessä digitaalisen oppimisympäristön ja muiden HR-palveluiden saumatonta liitettävyyttä. Jos haluat kuulla lisää Neptonin ja Priiman hyödyntämisestä yhdessä, ota yhteyttä sähköpostitse myyntiimme tai avainasiakaspäälliköillesi tai soita +358 9 4177 0777.

Lisää lukemista

Saarni Nepton tuo palkanlaskentaohjelmiston osaksi palvelukokonaisuuttaan

Työajanseurannastaan tunnettu Saarni Nepton on tuonut palkanlaskennan osaksi henkilöstöhallinnon SaaS-palveluaan. Nepton yhdistää jatkossa kaikki työsuhteisiin, vuorosuunnitteluun, työaikaan, palkanlaskentaan, henkilöstökyselyihin ja perehdyttämiseen liittyvät toiminnot yhteen helppokäyttöiseen pilvipalveluun.

Webinaari: Nepton Palkat -palvelun lanseeraus

Manuaalinen työ ja virheet vähenevät palkanlaskennasta Nepton Palkat -palvelulla. Katso tallenne palvelun lanseerauksen webinaarista.

Abloy Flexim Pro on nyt Nepton Flexim Pro

Abloy Flexim Pro:n tuotenimi on jatkossa Nepton Flexim Pro. Nepton Flexim Pro on uusin saatavilla oleva versio Flexim-asiakkaille.

Webinaari: Työajanseuranta – miksi ja miten se kannattaa uudistaa?

Useampi markkinoilla oleva työajanseurannan ratkaisu lähestyy käyttöajan loppua ja tämä herättää kysymyksiä uuden järjestelmän valinnasta sekä siirtymäprosessista. Tämä webinaari tarjoaa …