Technopolis valitsi uuden sukupolven ratkaisun työajanhallintaan

Technopolis kartoitti useita eri palveluntarjoajia uudeksi työajanseurannan järjestelmäksi ja valitsi Neptonin. Neptonin avulla yrityksen henkilöstöhallinto useassa eri maassa on suoraviivaistunut. Toimivat ja läpinäkyvät …

Virheetön palkkaprosessi tuottaa tyytyväisiä työntekijöitä

Linde Gas varmistaa saumattoman palkkaprosessin yhdessä Sillan palkanlaskennan sekä Neptonin työajanseurannan kanssa. Tuloksena on lähes sataprosenttisen virheetön palkanmaksu, enemmän aikaa esimiestyöhön ja tyytyväiset työntekijät.

Moderni työajanhallinta parantaa osaltaan PunaMustan yrityskulttuuria

PunaMustassa joustavuus ja läpinäkyvyys ovat merkittävässä roolissa yrityskulttuurin kehittämisessä. Nepton parantaa omalta osaltaan työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä. Henkilöstö on ollut tyytyväinen uuteen ratkaisuun.

Ykkösmuovi luottaa Lounean palveluun ja Neptonin työajanseurantaan

Ykkösmuovi otti Neptonin käyttöönsä Lounean asiantuntevan palvelun avulla. Moderni työajanhallinnan ratkaisu auttaa niin liiketoiminnan suunnittelussa kuin työaikojen, vapaiden ja saldojen hallinnassa.

caruna nepton työajanseuranta integraatio

Carunan henkilöstöhallintoa rakennetaan hyvien integraatioiden avulla

Caruna hyödyntää Neptonia yli 300 ihmisen työaikojen sekä lomien ja poissaolojen hallinnassa. Helppokäyttöisestä työajanseurannasta on liittymät niin toiminnanohjaus- kuin palkkajärjestelmäänkin.

Kiilto vaihtoi moderniin ja mobiiliin työajanseurantaan

Kiilto vaihtoi vanhentuneen työajanseurantaratkaisunsa Neptoniin. Koronakriisin alkaminen nopeutti käyttöönottoa, jotta niin toimihenkilöille kuin tuotantoonkin saatiin etätyöhön ja muihin vaihtuviin tarpeisiin mukautuva työajanhallinta.

E.Ahlström helpottaa henkilöstöhallintoaan Neptonin avulla

E.Ahlström hyödyntää Neptonia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa sekä henkilöstöhallinnon sujuvoittamisessa. Työntekijät ovat tyytyväisiä helppoon mobiilikäyttöön ja esimiehet sujuvaan seurantaan ja raportointiin.

eltel nepton työajanseuranta integraatio toiminnanohjausjärjestelmä

Eltel hyödyntää Neptonin integraatiota toiminnanohjausjärjestelmään

Nepton teki rajapinnat Eltelin toiminnanohjausjärjestelmään ja palkkaohjelmistoon. Automaattiset tulkinnat nopeuttavat hallinnon työtä ja edistyksellinen mobiilikäyttö mahdollistaa työaikojen helpon kirjaamisen.

Eläketurvakeskus luottaa Neptonin työajanseurantaan

ETK valitsi Neptonin korvaamaan vanhentuneen järjestelmänsä. Mobiilikirjausten ja monien muiden hyötyjen ansiosta pilvipalveluun ovat tyytyväisiä niin loppukäyttäjät ja esimiehet kuin henkilöstöhallinnosta vastaavatkin.

aseman lapset käyttää nepton työajanseurantaa liikkuvassa nuorisotyössä

Nepton liikkuvan nuorisotyön apuna

Aseman Lapset ry sujuvoittaa henkilöstöhallintoaan Neptonin työajanseurannan ja HR-ratkaisun avulla. Etätyöhön ja liikkuvaan työhön hyvin sopiva pilvipalvelu on helpottanut työn johtamista sekä projektien seuraamista ja raportointia.