Teollisuuden työvuorosuunnittelun haasteet

Neptoniin on tulossa vuorokalenterien (sheemojen) hallintaan nykyaikaisen ratkaisun vastaamaan erityisesti teollisuuden alan haasteisiin.

Ketterä osaamisen kehittäminen digitaalisessa oppimisympäristössä

Likeit Nepton Groupiin kuuluvan Discendum Oy:n Priima-oppimisympäristö auttaa tekemään osaamisesta organisaatiosi kilpailuedun. Lue artikkeli osaamisen kehittämisestä.

Virheetön palkkaprosessi tuottaa tyytyväisiä työntekijöitä

Linde Gas varmistaa saumattoman palkkaprosessin yhdessä Sillan palkanlaskennan sekä Neptonin työajanseurannan kanssa. Tuloksena on lähes sataprosenttisen virheetön palkanmaksu, enemmän aikaa esimiestyöhön ja tyytyväiset työntekijät.

Yritykset tarvitsevat moderneja SaaS-ratkaisuja menestyäkseen

Tehokkaampi hallinto on avainasemassa, kun yksityisellä ja julkisella sektorilla haetaan kustannus- ja aikasäästöjä. Neptonin henkilöstöhallinnon pilvipalvelut mahdollistavat työnantajille paremman tiedolla johtamisen, sekä tekevät työntekijöiden arkisista rutiineista nopeampia ja helpompia.

Parempaa liiketoimintaa modernin työajanhallinnan avulla

Nykyaikainen, pilvipalveluna toimiva työajanhallinta mahdollistaa liiketoiminnan johtamisen tiedon avulla ja helpottaa henkilöstöhallintoa. Samalla myös työhyvinvointi paranee.

Moderni työajanhallinta parantaa osaltaan PunaMustan yrityskulttuuria

PunaMustassa joustavuus ja läpinäkyvyys ovat merkittävässä roolissa yrityskulttuurin kehittämisessä. Nepton parantaa omalta osaltaan työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä. Henkilöstö on ollut tyytyväinen uuteen ratkaisuun.

Miten uusi työajanseuranta otetaan käyttöön?

Neptonin työajanhallinnan ratkaisu otetaan käyttöön ja muokataan yrityksesi tarpeisiin selkeän prosessin avulla. Huolellinen suunnittelu, toteutus, testaus ja koulutukset pohjustavat pitkäaikaista ja syvällistä kumppanuutta.

Työajanseuranta – miten se kannattaa uudistaa?

Jos yrityksesi nykyinen työajanhallinnan järjestelmä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, on syytä lähteä kartoittamaan uutta ratkaisua. Lue miten työajanseurannan kartoitusprosessi kannattaa aloittaa ja rakentaa.

Työajanseuranta – milloin se kannattaa uudistaa?

Käsi sydämellä: toimiiko yrityksesi nykyinen työajanhallinnan järjestelmä parhaalla mahdollisella tavalla – vai sittenkin vaan vähän sinne päin? Ehkä teillä ei vielä edes ole työaikojen, lomien ja poissaolojen hallintaan mitään valmista ratkaisua?

Päivittyvä tilasto etätyön ja kokonaistyön määrästä koronakriisin aikana

Koronakriisin puhjettua aloimme tutkia sen vaikutuksia etätyöhön. Dataa on kerätty 400 yrityksen ja 50 000 työntekijän todellisista työaikakirjauksista.